Een goede verhouding tussen rust en bewegen

Behandeling luxatie AC gewricht

Vlak na het trauma zijn grote bewegingen niet gewenst in verband met het herstel van weefsel rond het AC gewricht, maar ook rusthoudingen zullen pijnlijk zijn en niet gewenst ivm het kunnen ontstaan van een frozen shoulder. Er op liggen is vaak niet mogelijk en niet verstandig ivm de mogelijkheid van enig lokaal weefsel herstel.

Conservatieve behandeling

Rust, pijnvrije training en een thuis-oefenprogramma

In verreweg de meeste gevallen (afhankelijk van de ernst van de blessure) wordt voor een conservatieve nabehandeling gekozen waarbij enkele dagen tot 2 weken relatieve rust wordt gehouden in een positie zodat het weefsel dat nog kan herstellen de kans krijgt dit te doen, en de directe gevolgen van het trauma kunnen herstellen. Tijdens deze relatieve rustperiode kan er in de bepaalde posities pijnvrij getraind worden binnen bepaalde bewegingsgrenzen waarbij nog geen of weinig beweging optreedt in het AC gewricht.

Thuisoefeningen

Na deze eerste periode van rust voor het AC gewricht zal er meer gericht gerevalideerd moeten worden. De nadruk zal komen te liggen op functieherstel waarbij in eerste instantie meer krachtoefeningen pijnvrij gedaan worden. Verder zal de patiënt een thuisoefenprogramma aangeleerd krijgen om in de nieuw ontstane gewrichtsruimte pijnvrij te kunnen leren bewegen

Begeleiding na operatie

Een subluxatie of luxatiestand na trauma van het ac gewricht is een blijvende situatie. In vrijwel alle gevallen is een conservatieve behandeling voldoende en geeft een zeer goed resultaat met in vrijwel alle gevallen pijnvrijheid en volle beweeglijkheid. Er blijft dan wel een esthetisch zichtbaar misschien niet wenselijk verschil in hoogte van de schouder. In enkele zeer extreme gevallen van instabiliteit waarbij klachten niet verdwijnen wordt mede  ivm sportieve bezigheden of zeer jonge leeftijd overgegaan op operatief stabiliseren van dit gewricht. De resultaten van deze complexe operaties zijn echter niet altijd goed en dus is expectatief beleid na het trauma  wenselijk en verstandig.

Op naar volledig herstel

Uiteindelijk zal na 6 weken langzaam naar maximale belastbaarheid van de hele arm en schoudergordel worden toegewerkt. Waarbij vooral ook de steunfunctie, de werpfunctie en boven schouderactiviteiten moeten worden getraind.

Vraag het aan onze fysiotherapeuten

Wat uw (schouder) klacht ook is, wij behandelen deze effectief.

* verplicht veld.