Verbeter de mobiliteit in uw schouder

Frozen shoulder automobilisatie deel 1

Kijkend naar de tot nu toe serieuze wetenschappelijke publicaties over de Frozen shoulder en de mogelijkheden van conservatieve benadering, dan wordt het doen van rekoefeningen dagelijks zeer aanbevolen. Dit sluit aan bij mijn eigen ervaringen die ik de afgelopen 20 jaar heb opgedaan.

Start het programma niet op eigen initiatief

Start het frozen shoulder automobilisatie programma niet op eigen initiatief. Vraag uw huisarts een verwijzing voor manuele therapie of fysiotherapie. De therapeut begeleidt u tijdens de 3 tot 6 maanden die u nodig heeft om een normale bewegingsomvang terug te krijgen in het schoudergewricht. Mijn ervaring is (en ik werk nu sinds 12 jaar met dit programma) dat alle patiënten die het programma volhouden in de bovengenoemde periode ook werkelijk volledig herstellen van de pijn en de bewegingsbeperking, zonder restverschijnselen of restbeperkingen. Tijdens deze periode is een manueel therapeutische behandeling nodig (of van een fysiotherapeut met ervaring in manuele behandeling van het schoudergewricht) om het gewricht middels translaties en gecontroleerde angulaire mobilisaties (Maitland principe) te verbeteren en om het gewrichtkapsel te rekken en de ruimte tussen de kop en de kom te vergroten.

Deel 1 automobilisatie frozen shoulder

Hieronder staan uw oefeningen waarmee u de behandeling start. A, B en C zijn oefeningen waarmee u gaat beginnen. Als de patiënt enkele weken bezig is met de oefeningen is hij meer gewend aan het raken van de eindgrenzen en is zich beter bewust van wat hij mag en wat hij zich kan veroorloven. Op dat moment komen een aantal oefeningen bij die in het begin moeilijker uitvoerbaar zijn.

In deze plaatjes is de rechter arm de aangedane arm (schouder).

Frozen shoulder automobilisatie oefening A

Plaatje A1 geeft de start en misschien wel de eindpositie. Knieën zijn gebogen en de ellebogen licht gebogen. De lage rug niet hol getrokken. Gedurende de oefening enkel de spieren aanspannen van de linker niet aangedane arm. Rustig ademen. Vooral goed uitademen tijdens de oefening. Oefening bij plaatje A1: liggend op de rug. Vouw de handen. Ellebogen licht gebogen (10/15 graden) en probeer de armen ontspannen in de eindgrens naar boven achter te bewegen in de richting van plaatje A2. Echter het zal niet zo'n vaart lopen en pijn en eindstand zullen snel bereikt worden. In deze eindstand de pijn accepteren en ontspannen. Blijf in deze vervelende positie 10/15 seconden en dan terug bewegen naar een positie als in A1 (verticaal) waar geen pijn meer voelbaar is. Als u het prettiger vindt helemaal teug te gaan met de armen op de buik moet u dit doen.

Plaatje A2 geeft de positie die je mogelijk zult hebben na 3 tot 6 maanden training. In het begin zul je niet verder komen dan 90 tot 110 graden echter na enkele dagen zul je snel verder komen en meer beweging gaan voelen in deze richting.

In het begin zult u vermoedelijk niet verder komen dan 90-120 graden flexie. 90 graden is de positie getoond in A1. De eindpositie zal dus gevoelig/pijnlijk zijn. een pijn die je vermoedelijk normaal gesproken niet zou willen hebben. Blijf dus 10/15 seconden in de eindgrens. Doe dit 10x en tracht iedere keer net een mm verder te komen op een heel ontspannen manier. Denk om de goede rustige ademhaling en vooral goed uit ademen.


Foto A1


Foto A2

Frozen shoulder automobilisatie oefening B

B1: Rugligging. Actieve sluitfase. Druk de ellebogen tegen elkaar. Zie de witte pijlen. 5-7 seconden. Vouw de handen. Leg ze achter het hoofd op de onderlaag. Dan tracht de ellebogen tegen elkaar aan  te duwen. Ook dit zal met de aangedane arm niet lukken bij een frozen shoulder in de beginfase. Uiteindelijk echter zult u snel steeds dichter bij elkaar komen. Houd eindfase 5-7 seconden aan en dan naar buiten laten bewegen en uithangen in positie als in B2.

Plaatje B2: rugligging. Ontspan en laat het gewicht van de armen in de eindgrens rusten. Het is moeilijk het doet pijn 10 seconden. Plaatje B3 is zelfde als B1 gezien van boven.

Als de ellebogen elkaar raken in de sluitfase (B1 en B3) zult u de oefening moeilijker moeten maken door de gevouwen handen verder naar achteren te plaatsen dus verder weg van het hoofd op de ondergrond. Het sluiten wordt dan weer moeilijker en de oefening heeft meer effect.


Foto B1

Foto B2

Foto B3

Frozen shoulder automobilisatie oefening C

Oefening C: staand of zittend. Mobilisatie van de endorotatie. Pak de pols of de duim van de aangedane rechterarm achter de rug vast. Probeer nu eerst de arm naar links te bewegen zie witte horizontale pijl. Waarna eventueel ook naar boven bewegen tot aan de pijnlijke eindgrens. Let op ongewenste spanning in de arm zelf en in de schoudergordel. Laat de schouder hangen, niet optrekken en gespannen houden. De hele rechter aangedane arm en schouder moeten volledig ontspannen zijn. Als de schouder helemaal los wordt gehouden komt u misschien minder ver maar dat is helemaal geen probleem, het gaat om controle over de eindgrens en de pijn en rek op de pijnlijke structuren in de schouder. In het begin van de frozen shoulder (capsulitis adhaesiva) aandoening zal ook deze endorotatie (hand achter de rug) zeer pijnlijk zijn. Dus het pakken van de duim in plaats van de pols kan nodig zijn. In ieder geval rustig blijven ademen (oppervlakkig) ontspannen tijdens de oefening.


Foto C

 

Vraag het aan onze fysiotherapeuten

Wat uw (schouder) klacht ook is, wij behandelen deze effectief.

* verplicht veld.