Herstel frozen shoulder (capsulitis adhaesiva)

Frozen shoulder behandelplan

Als klinisch uit het onderzoek en uit het echo-onderzoek blijkt dat er sprake is van een Frozen Shoulder beeld kan er gestart worden met ons geprotocolleerde Automobilisatie programma.

Bewegingsonderzoek frozen shoulder

We vinden in het bewegings-onderzoek dat alle krachttesten goed zijn en weerstand in verschillende richtingen geen of nauwelijks pijn doet. We vinden in het algemeen geen pijn bij druk op de weke delen rond de schouder. We vinden echografisch meestal meer aanmaak van gewrichtsvocht in verband et overactiviteit van het gewrichtsvocht (Synovia) door het geïrriteerde “ontstoken” gewrichtskapsel : Capsulitis / Synovitis).

Automobilisatie programma frozen shoulder

Patiënten krijgen een automobilisatie programma waarbij van behandeling tot behandeling afhankelijk van het niveau van begrip, leeftijd en ernst van de aandoening, het oefen programma langzaam wordt uitgebreid. Het auto mobilisatie programma bestaat uit tussen de 3 en 6 oefeningen. Het programma zelf bestaat uit 3 delen c.q. 3 stadia. De patiënten worden iedere keer bekeken op de objectiveerbare verbeteringen en gecontroleerd op de uitvoering van de oefeningen. Kwaliteit en kwantiteit van uitvoeren zijn even belangrijk.

Sturing van schouderspecialist

Het blijven sturen en motiveren en aanpassen van de oefeningen op de verbeterde situatie is een zeer belangrijke taak van de begeleidende Fysiotherapeut of Manueel therapeut. De nadruk ligt volledig op kapselrekkingen, niet op kracht, in tegendeel, de spieren blijven buiten schot en ontspanning rond de schouder is een van de voornaamste criteria bij het goed uitvoeren van de oefeningen.

Frozen shoulder behandeling eerste weken

Verder zijn de behandelingen die de eerste weken 1 tot 2 x wekelijks plaatsvinden belangrijk om het hele programma goed over te brengen. Verder wordt de schouder middels manueel-therapeutische technieken gemobiliseerd volgens de principes van het concept Maitland waarbij in de regel voorzichtige schouder bewegingen (kapsel rekkingen) worden gedaan in verschillende richtingen waarna het resultaat van de verbetering direct wordt geobjectiveerd aan de hand van test bewegingen. (“Active Range Of Motion” kortweg AROM)

Behandelprogramma na 2 maanden

In de resterende 2 maanden van de behandeling wordt en kan in de regel steviger gerekt worden aan de gewrichtskapsel zodat de bewegingsvrijheid steeds meer zijn normale grenzen gaat bereiken.

Zodra een redelijke bewegingsvrijheid is bereikt  (AROM 160/70/Th2) en de irritatie van het gewricht belasting toelaat wordt eventueel een kracht-trainings-programma gestart met een Pully (katrol trek apparaat )waarbij de nadruk ligt op controle en kwaliteit van bewegen met kleinere gewichten. Kracht is bij het frozen shoulder beeld niet het probleem.

Eindresultaat na 3 tot 6 maanden

Het eindresultaat is goed wanneer er geen rest verschijnselen meer zijn. Als er zekerheid is dat dit is bereikt of verder door patiënt zelf bereikt gaat worden, wordt de behandeling afgesloten. Een eventuele begeleiding kan nodig zijn. Een op schouderproblematiek gespecialiseerde personal trainer staat dan tot uw beschikking in onze praktijk die wekelijks tegen een zeer laag bedrag groepen patiënten met uitbehandelde schouders traint in onze oefenzaal.

Resultaat na 6 tot 9 weken:

  • Vermindering van pijn en toename van de bewegingsvrijheid
  • toename van gebruik van de arm
  • betere nachtrust
  • de sterke pijn in rust en pijn bij bewegen zijn meer op de achtergrond geraakt.

De resultaten na 6 maanden:

Lage behandelfrequentie 1 x per week naar 1 x in 2 a 3 weken veel dagelijks werk thuis.

Vraag het aan onze fysiotherapeuten

Wat uw (schouder) klacht ook is, wij behandelen deze effectief.

* verplicht veld.