Gebrek aan beweging is het begin

Frozen shoulder symptomen

De behandeling van een frozen shoulder (Capsulitis Adhaesiva) richt zich vaak op de pijn die ervoor zorgt dat er weinig of niet bewogen wordt. Het gebrek aan goede beweging is vermoedelijk en aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid nu juist de oorzaak van het ontstaan en zich verder ontwikkelen van de toenemende pijnlijke bewegingsbeperking. Die situatie moet omgedraaid worden. Het is dus zaak het proces van dit vervelende ziektebeeld te keren en zo te voorkomen dat het de kans krijgt oneindig veel ongemakken te veroorzaken. Als u eindstandige pijnklachten krijgt in uw schouder of bovenarm (bijv pijn bij hoog of ver reiken of achter de rug krabben) is het dus zaak een paramedisch schouder specialist te bezoeken. Hoe eerder u start met rekkingen hoe groter de kans dat u het proces van deze aandoening kunt keren! Deze eindstandige bewegingsbeperkingen met pijn worden helaas door patienten, medici en paramedici zelden op tijd goed beoordeeld en ingeschat. Er wordt vaak in een al later stadium van de aandoening rust geadviseerd met tegengesteld ontluisterend resultaat! 

Gespannen spieren van de schouder bij Frozen Shoulder

Een gebrek aan beweging het gevolg? Of juist de oorzaak

Vaak zien we dat de willekeur om de spieren te ontspannen niet meer functioneert. Dit gebeurt merendeels reflexmatig om te voorkomen dat bewegingen pijn doen. Deze reactie lijkt  grotendeels bij te dragen tot het zich verder ontwikkelen van de bewegingsbeperking van de schouder. Het zijn spasmen die niet worden waargenomen en de verstijving van de schouder in stand houden en toename van de kapselbeperking vrij spel geven.

Schouder niet meer waarnemen

Naast dit optredende fenomeen is opvallend dat er een neiging bestaat de arm niet meer te willen waarnemen. Patiënten kijken weg van de arm als ze bewegingen moeten maken tijdens het onderzoek. In deze fase is het omkeren van het proces moeilijk echter beter “te laat dan nooit” is hier ons credo. Uitleg en advies  over de oorzaak en de gevolgen geeft patienten rust. Willen waarnemen en weer regie nemen over de arm helpt  het proces te remmen en mogelijk te keren. 

 

Overmatig beschermen schouder

Verder is opvallend dat ze in sterke mate de arm beschermen en vaak neigen niets meer te willen doen met de aangedane arm. De waarneming, de controle en het gebruik zijn (lijken) sterk verminderd.

Herkenbaar?

Herkent u zich in het bovenstaande? Stel uw vraag of schrijf u in voor een behandeltraject. Informatie over de behandeling van een frozen shoulder kunt u in de link hiernaast vinden.

Symptomen die kunnen wijzen op een frozen shoulder:

• Veel pijn in eindstanden van de schouder
• Pijn vaak startend in de regio aan de voorzijde van de schouder
• Inmiddels sterke bewegingsbeperking van de schouder, alsof de arm blokkeert
• Geen duidelijke oorzaak, een sluimerende start zonder aanwijsbare oorzaak
• Of als gevolg van aan de schouder gerelateerde operaties, stoten, vallen waarbij de schouder een bepaalde tijd weinig bewogen is

Vraag het aan onze fysiotherapeuten

Wat uw (schouder) klacht ook is, wij behandelen deze effectief.

* verplicht veld.