Voorkom een tweede luxatie

Behandeling schouder uit de kom

Als de weke delen na een eerste luxatie (volledig uit de kom) of subluxatie (deels uit de kom) niet goed kunnen herstellen kan zich een luxatie of subluxatie een tweede keer makkelijker voordoen bij minder geweld in de vorm van een stoot of val of bepaalde beweging of slaappositie (recidivering).

Eerste behandeling na terugzetten schouder

Vandaar dat na een eerste luxatie (schouder uit de kom) het beleid vanaf het moment van terugzetten (repositie) van de schouder betekend: 'volledige' rust, voor er met hersteloefeningen gestart wordt. Er zijn in de literatuur grote meningsverschillen over de tijdsduur van rust na een primaire (eerste) schouderluxatie. Wij tenderen al snel na de luxatie te beginnen met statische krachtoefeningen in een veilige positie waarbij geen stress komt in het door de luxatie veroorzaakte letsel gebied!

Operatie bij instabiele schouder

Stabiliseer de schouder met of zonder operatie

Vaker houden de patiënten na conservatieve behandeling, dus zonder operatie, een onzeker en instabiel gevoel in de schouder en kunnen niet van de schouder op aan (mate van onzekerheid en angst). Een naar en zeker voor jonge mensen onaangename ingehoudenheid of voorzichtigheid bij sport en beweging is dan het gevolg. Vandaar ook, dat men vandaag de dag veelal bij jonge sportieve mensen een operatieve ingreep zal laten prevaleren boven het conservatieve beleid, zeker als na mri onderzoek groter letsel van het kapselbandapparaat blijkt . Ook hier geldt dat na een optimale revalidatie (bij geen operatie) een klinische check plaats zou moeten vinden een half jaar na beëindiging van de behandeling om goed advies te kunnen geven. Zeker voor jonge mensen is het vreselijk beperkend in de verdere motorische ontwikkeling als de schouder door onzekerheid bij bewegen wordt beperkt in functie. Operatie is dan mijns inziens alsnog de keuze.

Behandeltraject

Bij een situatie na een schouder uit de kom kunnen wij samen met u een behandelplan opstellen voor het herstellen van de stabiliserende krachtfuncties van de schouder. Graag bekijken wij met u de ernst van de blessure, om te bepalen in hoeverre de schouder conservatief behandeld kan worden. Uiteraard begeleiden wij u ook graag in het traject na operatie. Aan de rechterkant van deze pagina vindt u overigens een samenvatting van het behandeltraject na luxatie zonder operatie, globaal gezien.

Samenvatting behandel traject

• Eerste twee weken rust, arm in de juiste houding door mitella (relatieve immobilisatie). Wel eerste week aanvang  behandeling en aanleren statisch oefenprogramma.
• In de tweede week voorzichtige oefeningen zonder de pijngrenzen op te zoeken en meer klein gebruik arm voor eten en drinken etc toestaan.
• In de derde en vierde week  met weerstand oefenen en bewegingsgrenzen verleggen tot (grosso modo) schouderhoogte.
• Week vijf en zes kan de grens gezocht worden qua kracht en uithoudingsvermogen.
• In een periode van een week of zes daaropvolgend kan de volledige bewegingsvrijheid benaderd worden.

Vraag het aan onze fysiotherapeuten

Wat uw (schouder) klacht ook is, wij behandelen deze effectief.

* verplicht veld.